Referral Candy illustrerar årets största möjligheter inom e-handel


Skribenten Drew Sanocki har ställt frågan ”Vad är den största möjligheten inom e-handel just nu?” till över 30 experter inom branschen. Resultatet blev en serie tips angående pris, kundsegmentering och nya marknadsföringskanaler som publicerades på Sanockis egen hemsida. Desmond Chua på Referral Candy fascinerades av serien och valde att göra en infografik-sammanfattning för den som kanske inte har tid att läsa de båda inläggen eller helt enkelt föredrar ett visuellt tilltalande upplägg. 

Referral Candys infografik sammanfattar årets största möjligheter inom e-handel i sex punkter, nämligen:

Ett e-handelslandskap i förändring
Det är lättare idag att starta en e-handelsverksamhet, både ur kunskapssynpunkt och med logistik i åtanke. Nischade produkter från små tillverkare säljer.
 

Hantering av kundförhållanden
Lösta kundproblem innebär lojala kunder. Lär känna kunden, men framför allt – gör en kundsegmentering.
 

Optimering av övergången från besökare till köpare
Potentialen ligger i att förvandla trafik i e-handeln till faktiska köpare
 

Utveckling inom den digitala världen
E-handel som är mobilanpassad går långt, likaså sådan som kopplas till sociala medier. Även en kombination av online och offline-försäljning, t.ex. genom ett showroom eller en pop up-affär rekommenderas.
 

Förbättrad kundupplevelse
En personligare upplevelse med förslag baserade på faktorer som demografi, köpbeteende, historik och liknande.
 

Inbördesmarknadsföring
Differentiering från stora e-handlare som t.ex. Amazon är viktig och kan göras med hjälp av en podcast eller en annan tydlig marknadsföringsstrategi med unika inslag. Små affärer med personlighet uppskattas.

E-handeln Top Formula Healthcare jobbar med flera av dessa punkter. Läs företagsbeskrivning och se vilka du kan identifiera: http://www.topformula.se/info/topformula/estore/olankade_sidor/om_tf/